647003312 899341221 978551704 236455761 731009705 375607127 787253185 147696499 228581018 433660974 Cổng thông tin điện tử - Sở Công Thương tỉnh Kontum
Hủy

Thông tin liên hệ

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH KONTUM

Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006 
Quản lý và nhập tin: Sở Công Thương , số 494 (123B cũ) - Trần Phú - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum. 
Người chịu trách nhiệm chính: Lê Như Nhất - Giám đốc Sở Công Thương. 
Điện thoại: 02603.863255 ; Fax: 02603.862508; Email: socongthuong-kontum@chinhphu.vn