Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
TMĐT
Đăng ký TMĐT
Da cap
San TMĐT
Baner dan hoi
eOffice
Tuyên truyền
Chung tay cải cách hành chính
Baner DGN
Góp ý web
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
Baner ATTP

 TIN HOẠT ĐỘNG

2:15 CH | 12/12/2018

Chiều 11/11/2018, Sở Công Thương phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn về tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm cho đại biểu là tiểu thương đang kinh doanh thực phẩm ở chợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 TIN CHUYÊN NGÀNH

10:30 SA | 17/12/2018

 Ngày 05/12/2018, UBND tỉnh ký ban hành Kế hoạch Quyết định số 3419/KH-UBND Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp và Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH KON TUM

10:39 SA | 12/12/2018

 Ngày 10/12, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) Trần Hữu Linh đã ban hành văn bản chỉ đạo số 1274/TCQLTT-THKHTC về việc mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm 2018; trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

 HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM KC-XTTM VÀ TVCN TỈNH KON TUM

10:35 SA | 17/12/2018

Ngày 22 tháng 10 năm 2018, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1115/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại địa phương năm 2019. Theo đó, Quyết định đã nêu rõ mục đích và yêu cầu như sau:

  THÔNG TIN PHÁP LUẬT

10:43 SA | 12/12/2018

 Thông tư số 48/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 21 tháng 11 năm 2018 về việc sửa đổi một số điều của Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tang trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN