Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
TMĐT
Đăng ký TMĐT
Da cap
San TMĐT
Baner dan hoi
eOffice
Tuyên truyền
Chung tay cải cách hành chính
Baner DGN
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
TIN HOẠT ĐỘNG

Sở Công Thương tham dự Khóa tập huấn đào tạo tập huấn viên về lập kế hoạch cải cách hành chính.

Trong 02 ngày 18-19/10/2018, Ban Quản lý dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Kon Tum” (RALG) phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Khóa tập huấn đào tạo tập huấn viên về lập kế hoạch cải cách hành chính có kết nối với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

 Dự khóa tập huấn có đại diện Ban Quản lý dự án, Lãnh đạo Sở Nội vụ, công chức làm nhiệm vụ tham mưu xây dựng kế hoạch cải cách hành chính các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, báo Kon Tum…

Phát biểu tại Khóa tập huấn, đồng chí Lê Viết Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã nhấn mạnh việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho công chức của tỉnh về công tác cải cách hành chính là hết sức cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, củng cố chính quyền cơ sở, phục vụ nhân dân.

Tại khóa tập huấn, các học viên đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc Tú, giảng viên Học viện hành chính quốc gia giới thiệu những vấn đề chung về cải cách hành chính; Bên cạnh đó còn giảng dạy về kỹ năng xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, phương pháp lập kế hoạch cải cách hành chính gắn với lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kỹ năng truyền thông cải cách hành chính.

Trên cơ sở những nội dung trao đổi tại Khóa tập huấn và tình hình thực tế, các học viên được thực hành xây dựng kế hoạch cải cách hành chính gắn với lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, nhận thức đầy đủ để tham mưu và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo.

Võ Lai - VP

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 29/10/2018 Lượt xem : 68
Quay Về

Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Website liên Kết