Bạn đang ở :   Tin tức > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
TMĐT
Đăng ký TMĐT
Da cap
San TMĐT
Baner dan hoi
eOffice
Tuyên truyền
Chung tay cải cách hành chính
Baner DGN
Góp ý web
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
TIN CHUYÊN NGÀNH

Hội nghị tập huấn công tác khuyến công khu vực Miền Trung – Tây Nguyên

 Ngày 19/10/2018, Cục Công Thương địa phương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác khuyến công khu vực Miền Trung – Tây Nguyên

Tham dự hội nghị có ông Ngô Quang Trung – Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, đại diện Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, lãnh đạo các Sở Công Thương, Trung tâm khuyến công, các tổ chức dịch vụ khuyến công, đại diện các cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các sở, ngành của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Phát biểu khai mạc, Lãnh đạo Cục Công Thương địa phương nhấn mạnh: Thông qua Hội nghị, các địa phương, đơn vị sẽ nắm được các quy định mới về công tác khuyến công; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và tổ chức hoạt động khuyến công, đặc biệt là kỹ năng trong lập đề án, thẩm định, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, nghiệm thu và thanh quyết toán các đề án khuyến công.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến các nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về khuyến công, Thông tư 28/2018/TTLT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài Chính về việc Quy định về hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công và các văn bản quy định chi tiết, các điểm mới trong chính sách, tổ chức hệ thống, kinh phí thực hiện, quản lý nhà nước về khuyến công của nghị định; các quy định về lập đề án, thẩm định, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đề án khuyến công quốc gia; các quy định về tạm ứng, thanh quyết toán và các vấn đền liến quan đến tài chính trong hoạt động khuyến công quốc gia; hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực công nghiệp do Vụ Pháp chế phổ biến.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận và nghe Cục Công Thương địa phương, Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính giải đáp các thắc mắc, một số tồn tại trong lập đề án, thẩm đinh, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán đề án khuyến công quốc gia liên quan.

                                                                                         Võ Cảm

Đăng bởi : Bùi Thủ Ngày đăng : 29/10/2018 Lượt xem : 104
Quay Về

Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN
Website liên Kết