Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
TMĐT
Đăng ký TMĐT
Da cap
San TMĐT
Baner dan hoi
eOffice
Tuyên truyền
Chung tay cải cách hành chính
Baner DGN
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
TIN CHUYÊN NGÀNH

Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn...

Ngày 04/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3400/KH-UBND về thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025.

Nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong nước và hướng tới xuất khẩu, tham gia v&

Trên cơ sở những tiềm năng thế mạnh, lợi thế cạnh tranh và định hướng phát triển của ngành công nghiệp. Phấn đấu đến năm 2020 hình thành các cơ sở công nghiệp hỗ trợ và đến năm 2025 đáp ứng khoảng 10% nhu cầu cho sản xuất công nghiệp trong tỉnh. Xác định mục tiêu phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 2019 đến năm 2025 là đẩy mạnh phát triển lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho các ngành công nghiệp tập trung vào các lĩnh vực như:  Công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may - da giày; linh kiện phụ tùng kim loại; linh kiện phụ tùng nhựa - cao su và linh kiện phụ tùng điện - điện tử; công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao.

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ năm 2019 đến năm 2025, gồm 02 giai đoạn:

Giai đoạn 2019 – 2020 tập trung đẩy mạnh kêu gọi đầu tư và phát triển các dự án sản xuất ngành công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên các dự án phù hợp với hiện trạng phát triển và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: Các dự án sản xuất phụ liệu ngành may, dự án sản xuất các phụ tùng đặc thù của ngành dệt may như chân bàn máy khâu, máy cắt, máy kiểm vải; sản xuất đế, mũi giày và phụ liệu giày chất lượng cao; sản xuất linh kiện phụ tùng kim loại, linh kiện phụ tùng nhựa - cao su và linh kiện phụ tùng điện - điện tử; sản xuất vật liệu, thiết bị hỗ trợ chuyên dụng, phần mềm và dịch vụ phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao; hình thành các doanh nghiệp bảo trì, sửa chữa máy móc phục vụ cho công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch, làm tiền đề phát triển doanh nghiệp sản xuất thiết bị, phần mềm. Tổng kinh phí giai đoạn này 1.040 triệu đồng để thực hiện các hoạt động như: Tổ chức Chương trình xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; Tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động công nghiệp hỗ trợ; Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Giai đoạn 2021 2025 tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của giai đoạn 2019-2020 trên cơ sở rà soát đánh giá kết quả thực hiện. Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn này là 10.915 triệu đồng để thực hiện các hoạt động như: Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong nước và một số tỉnh Nam Lào; xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất. Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu. Xây dựng và vận hành trang thông tin về công nghiệp hỗ trợ.

                                                                    

 

    Võ Cảm

Đăng bởi : Bùi Thủ Ngày đăng : 12/12/2018 Lượt xem : 42
Quay Về

Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum