Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
TMĐT
Đăng ký TMĐT
Da cap
San TMĐT
Baner dan hoi
eOffice
Tuyên truyền
Chung tay cải cách hành chính
Baner DGN
Góp ý web
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
CHUNG TAY CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Công Thương.

 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Nếu làm tốt được công tác kiểm soát thủ tục hành chính sẽ góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

 Qua đó, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng đó, công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ủy ban nhân dân tỉnh. Để triển khai kịp thời công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Sở, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-SCT ngày 17 tháng 01 năm 2018 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 và Kế hoạch số 35/KH-SCT ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Sở Công Thương về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018.

Kết quả đạt được:

1.  Về thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo VBQPPL: Sở thực hiện đúng quy trình xây dựng văn bản QPPL đối với dự thảo các văn bản QPPL tại Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội. Trong năm 2018, Sở tham mưu trình UBND tỉnh cho chủ trương xây dựng 04 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành Công Thương. Hiện nay, có 2/4 văn bản đã tham mưu trình UBND tỉnh, 2/4 văn bản đang thực hiện hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của sở Tư pháp.

2. Về công bố, công khai TTHC: Năm 2018 Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 4 quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ ngành Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Thực hiện niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ 100% các quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (Quyết định 38/QĐ-UBND ngày 29/01/2018; Quyết định 327/QĐ-UBND ngày 27/06/2018; Quyết định 358/QĐ-UBND ngày 16/07/2018;Quyết định 495/QĐ-UBND ngày 9/10/2018), cụ thể, rõ ràng theo từng lĩnh vực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của Sở; theo đó số thủ tục hành chính được công bố ban hành mới: 45 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế: 15 TTHC; bãi bỏ: 43 TTHC. Tính đến nay, tổng số TTHC đang có hiệu lực thi hành của Sở Công Thương được công khai là 120 thủ tục.

3.  Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC: Nhìn chung, tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Sở cơ bản đã bám sát theo đúng quy định pháp luật về TTHC. Từ ngày 01/01 đến ngày 30/11/2018, Sở đã tiếp nhận giải quyết 173 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn chiếm 98,26%/ tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, tỷ lệ hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn chiếm 1,74%, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết qua đường nộp hồ sơ trực tuyến chiếm 21,39%/ tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, không có hồ sơ quá hạn.

4. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC: Thực hiện duy trì chuyên mục gửi phản ánh trên trang TTĐT của Sở để tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, giải quyết TTHC; đồng thời thông báo công khai địa chỉ cơ quan, số điện thoại đường dây nóng về tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính và giải quyết TTHC tại trụ sở và trên Trang TTĐT của Sở. Năm 2018, Sở chưa nhận được phản ánh, kiến nghị nào về giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị.

5. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC: Sở đã tập trung rà soát, ban hành quyết định công bố danh mục tên 81 TTHC được cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (Quyết đinh số 84/QĐ-SCT, ngày 26/6/2018).

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Nhiều người dân chưa có thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khi nộp hồ sơ trên môi trường mạng gặp khó khăn, trở ngại do không có điều kiện về máy móc thiết bị như máy scan, máy vi tính, mạng Internet/ hoặc không sử dụng được tính năng của điện thoại thông minh để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. Bên cạnh đó, nhiều người vẫn còn tâm lý muốn đến làm việc trực tiếp với cơ quan Nhà nước hơn là gửi hồ sơ qua mạng, vì với suy nghĩ rằng không biết hồ sơ gửi qua mạng có được giải quyết hay không, liệu hồ sơ của mình đã đầy đủ hay chưa, có vấn đề gì xảy ra với hồ sơ đó không.

 

Để công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục đạt được những kết quả cao, khắc phục được những tồn tại, hạn chế hiện nay, Sở Công Thương đưa ra một số nhiệm vụ cho năm 2019 như sau:  Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của đơn vị; Chủ động rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Tiếp tục cập nhật thống kê, công bố công khai các TTHC được ban hành mới, TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, qua bưu chính công ích...

Võ Lai-VP

 

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 04/12/2018 Lượt xem : 17
Quay Về

Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN