Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
eOffice
Tuyên truyền
Chung tay cải cách hành chính
Baner DGN
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
TMĐT
Đăng ký TMĐT
Da cap
San TMĐT
Baner dan hoi
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH KON TUM

Thành lập Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum.

Thực hiện Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 08 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường. Ngày 11/10/2018 Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3681/ QĐ-BCT, qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ của Cục Quản lý thị trường tỉnh KonTum trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường.

Cục Quản lý thị trường tỉnh KonTum được thành lập trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh KonTum theo mục tiêu, lộ trình thực hiện tại Đề án thành lập Tổng cục Quản lý thị trường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cục có chức năng giúp Tổng cục trưởng trong công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng chống, xử lý các vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh KonTum được qui định tại Pháp lệnh Quản lý thị trường ngày 08 tháng 03 năm 2016 và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Cơ cấu tổ chức của Cục gồm có 03 Phòng chuyên môn và 04 Đội Quản lý thị trường địa bàn. Đến nay Tổng cục đã ra Quyết định giao quyền  Đội trưởng cho các Đội, để ổn định tổ chức và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Mọi công tác chuẩn bị và tiến hành bàn giao giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương đã hoàn thành trước ngày trước ngày 4/10/2018.

 

Huỳnh Thơ- Cục Quản lý thị trường tỉnh KonTum

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 28/10/2018 Lượt xem : 151
Quay Về

Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC