Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
TMĐT
Đăng ký TMĐT
Da cap
San TMĐT
Baner dan hoi
eOffice
Tuyên truyền
Chung tay cải cách hành chính
Baner DGN
Góp ý web
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
THÔNG BÁO

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu( Đề án TMĐT Quốc gian năm 2018)

 Căn cứ theo Quyết định số 116/QĐ-SCT, ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Sở Công Thương về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm phần mềm thực hiện Đề án xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công Thương tỉnh Kon Tum thuộc chương trình thương mại điện tử quốc gia năm 2018.

Thông báo tải về: tại đây

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 24/10/2018 Lượt xem : 27
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN