Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
TMĐT
Đăng ký TMĐT
Da cap
San TMĐT
Baner dan hoi
eOffice
Tuyên truyền
Chung tay cải cách hành chính
Baner DGN
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
TIN CHUYÊN NGÀNH

Thông báo mời thầu( Chương trình TMĐT quốc gia năm 2018)

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-STC ngày 30/8/2018 của Sở Tài chính về Phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm phần mềm thực hiện Đề án xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công Thương tỉnh Kon Tum thuộc chương trình thương mại điện tử quốc gia năm 2018 của Sở Công Thương;

 Tên bên mời thầu: Sở Công Thương tỉnh Kon Tum

Địa chỉ: Số 494 Trần Phú, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Điện thoại/fax/email: 02603862060/02603862508

Mã số thuế: 1048182

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm phần mềm  thực hiện “Đề án: Xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công Thương tỉnh Kon Tum” thuộc Chương trình phát triển TMĐT quốc gia năm 2018.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa      

-       Giá gói thầu: : 494.000.00 đồng ( Bằng chữ:Bố trăm chín mươi bốn triệu đồng chẵn).

-       Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng và hướng dẫn doanh nghiệp quản lý vận hành phần mềm bán hàng Online bằng phương thức đa kênh.

-       Thời gian thực hiện hợp đồng:  60 ngày làm việc (kể từ ngày ký hợp đồng)

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm  phần mềm thực hiện  “Đề án: Xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công Thương tỉnh Kon Tum” thuộc Chương trình phát triển TMĐT quốc gia năm 2018.

3. Nguồn vốn:  Ngân sách nhà nước cấp năm 2018

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu:  Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: Từ  08 giờ 00 phút , ngày 13  tháng 9  năm 2018 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 9 năm 2018 (trong giờ hành chính)

7. Địa điểm phát hành HSYC:  Sở Công Thương tỉnh Kon Tum, Số 494 Trần Phú, TP, Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 02603862060, Fax: 02603862508; Email: socongthuongkt@gmail.com

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)

9. Bảo đảm dự thầu: 6.000.000 đồng (Bằng chữ:Sáu triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt

10. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 20  tháng 9 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30 phút, ngày 20  tháng 9  năm 2018.

 

 Phòng QLTM- Sở Công Thương

Đăng bởi : Bùi Thủ Ngày đăng : 10/09/2018 Lượt xem : 81
Quay Về

VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5