Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Da cap
San TMĐT
Baner dan hoi
eOffice
Tuyên truyền
Chung tay cải cách hành chính
Baner DGN
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
TMĐT
Đăng ký TMĐT
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
THÔNG BÁO

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-SCT ngày 10/8/2018 của Sở Tài chính về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu; Mua sắm phần mềm thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Kon Tum xúc tiến bán hành online bằng phương thức tiếp thị đa kênh thuộc chương trình thương mại điện tử quốc gia năm 2018.

 Sở Công Thương tỉnh Kon Tum xin thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm phần mềm thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Kon Tum xúc tiến bán hành online bằng phương thức tiếp thị đa kênh thuộc chương trình thương mại điện tử quốc gia năm 2018. Với các nội dung như sau:

1. Chủ đầu tư: Sở Công Thương

 2. Tên gói thầu: Mua sắm phần mềm của  Đề án: Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Kon Tum xúc tiến bán hàng online bằng phương thức tiếp thị đa kênh ” thuộc Chương trình phát triển TMĐT quốc gia năm 2018

3. Giá gói thầu : 215.000.000  đồng (Bằng chữ:Hai trăm mười lăm triệu đồng chẵn).

4. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước năm 2018.

5. Mục tiêu mua sắm: Cung cấp, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng TMĐT triên địa bàn tỉnh thúc đẩy việc ứng dụng TMĐT trong hoạt động của doanh nghiệp.

6. Địa điểm lắp đặt: Các doanh nghiệp được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh

7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường( trong nước)

8. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

 9. Phương thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

10. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng).

11. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản

 

 

Phòng QLTM-Sở Công Thương

 

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 13/08/2018 Lượt xem : 116
Quay Về

Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS