Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
TMĐT
Đăng ký TMĐT
Da cap
San TMĐT
Baner dan hoi
eOffice
Tuyên truyền
Chung tay cải cách hành chính
Baner DGN
Góp ý web
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
CHUNG TAY CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ Sở Công Thương

 Ngày 16/07/2018  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 358/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum.

Theo Quyết định này:

Thủ tục hành chính mới ban hành: 01 thủ tục (lĩnh vực Xúc tiến thương mại).

Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế: 05 thủ tục (lĩnh vực Xúc tiến thương mại).

Thủ tục hành chính bị bãi bỏ: 01 thủ tục (lĩnh vực Xuất nhập khẩu).

Sở Công Thương đã cập nhật các thủ tục hành chính và niêm yết, công khai trên Trang thông tin điện tử và tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của đơn vị. Việc công bố, cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương không những tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân tham gia thực hiện TTHC mà còn là cơ sở pháp lý cho cán bộ, công chức thực hiện thống nhất các TTHC trên địa bàn tỉnh.

Quyết định tải về: tại đây

Võ Lai-VP

Đăng bởi : Bùi Thủ Ngày đăng : 30/07/2018 Lượt xem : 144
Quay Về

Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới