Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Thị trường nước ngoài
TMĐT
Đăng ký TMĐT
Da cap
San TMĐT
Baner dan hoi
eOffice
Tuyên truyền
Chung tay cải cách hành chính
Baner DGN
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
Bộ Y tế
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
THÔNG TIN PHÁP LUẬT

Ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết

 Chính Phủ vừa ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/04/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

  Theo đó, Nghị định gồm có 7 chương, 41 điều quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nghị định này không điều chỉnh việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia quy định tại Luật hải quan.

Nghị định áp dụng đối với các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan có thẩm quyền, sỹ quan quân đội, sỹ quan công an đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính; doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, doanh nghiệp, cá nhân được thuê hoặc được ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan, tổ chức khác áp dụng Nghị định này trong giải quyết thủ tục cho tổ chức, cá nhân.

Nghị định này quy định về tổ chức, mối quan hệ công tác và trụ sở bộ phận một cửa; phạm vi tiếp nhận và quy trình giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính; đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính…

Nghị định có hiệu lực từ ngày 21/06/2018.

Toàn văn Nghị định xem tại đây.

Võ Lai

Đăng bởi : Bùi Thủ Ngày đăng : 24/07/2018 Lượt xem : 177
Quay Về

Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS