Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
VBPL_CP
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
TMĐT
Đăng ký TMĐT
Da cap
San TMĐT
Baner dan hoi
eOffice
Tuyên truyền
Chung tay cải cách hành chính
Baner DGN
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
THÔNG BÁO

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ ngành Công Thương

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 27/06/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ ngành Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 Trong đó:

Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương: 10 thủ tục (lĩnh vực Hóa chất và Cạnh tranh).

Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện: 19 thủ tục (lĩnh vực Hóa chất và Cạnh tranh, An toàn thực phẩm).

Sở Công Thương đã cập nhật các thủ tục hành chính và niêm yết, công khai trên Trang thông tin điện tử và tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của đơn vị.

Nội dung tải về: tại đây

Võ Lai

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 29/06/2018 Lượt xem : 110
Quay Về

Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC