Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Baner dan hoi
eOffice
Tuyên truyền
Chung tay cải cách hành chính
Baner DGN
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
TMĐT
Đăng ký TMĐT
Da cap
San TMĐT
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH KON TUM

Công tác kiểm tra xử lý của đội QLTT số 01

 Thực hiện kế hoạch cao điểm trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại của Ủy ban nhân dân tỉnh KonTum trước, trong và sau tết nguyên đán năm 2018. Đội Quản lý thị trường số 01 đã triển khai kiểm tra  độc lập và phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và các huyện trong hai tháng đầu năm 2018, như sau:

 Tổng số vụ kiêm tra: 114 vụ, trong đó:

- Số vụ vi phạm hành chính xử lý: 83 vụ

-  Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 144.750.000 đồng

Trong đó:

1. Kiểm tra độc lập:   47 vụ.

- Số vụ sai phạm: 41 vụ

-Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 87.000.000 đồng

2. Phối hợp kiểm tra: 67 vụ

- Số vụ vi phamh 42 vụ

- Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 57.750.000 đồng

Với các hành vi vi phạm hành chính:

          - Vi phạm về ghi nhãn hàng hóa: 28 vụ, xử phạt: 39.250.000 đồng;

          - Vi phạm về an toàn thực phẩm: 30 vụ, xử phạt: 38.500.000 đồng;

          - Vi phạm về lĩnh vực niêm yết giá hàng hóa: 15 vụ, xử phạt: 10.500.000 đồng;

          - Vi phạm về Hàng lậu: 02 vụ, xử phạt: 12.500.000 đồng;      

          - Vi phạm về lĩnh vực hàng giả: 02 vụ, xử phạt ; 8.000.000 đồng

          - Vi phạm về lĩnh vực xâm phạm quyền: 01 vụ, xử phạt ; 4.000.000 đồng

          - Vi phạm về lĩnh vực hàng hết hạn sử dụng: 01 vụ, xử phạt; 5.000.000 đồng

- Vi phạm về hàng cấm: 04 vụ, xử phạt: 27.000.000 đồng (tịch thu 132 bao JET, 112 bao 555, 06 bao Caraven, 43 bao ESSE, 59 HERO, 01 Rechmond.)

Huỳnh Thơ

Đăng bởi : Bùi Thủ Ngày đăng : 22/03/2018 Lượt xem : 212
Quay Về

ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau