Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Da cap
San TMĐT
Baner dan hoi
eOffice
Tuyên truyền
Chung tay cải cách hành chính
Baner DGN
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
TMĐT
Đăng ký TMĐT
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
VĂN PHÒNG

Phân công trực tết và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

 Thực hiện văn bản số 232/UBND-NC, ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh v/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Công văn số 69-CV/BCĐ ngày 29/01/2018 của Ban chỉ đạo 04 Tỉnh ủy v/v bám, nắm tình hình xã kết nghĩa trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018;  văn bản số 398/BCH-TM ngày 30/01/2018 của BCH Quân sự tỉnh v/v trực SSCĐ của DQTV trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018;

 Sở Công Thương yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Về phân công trực Tết:

a) Trực trụ sở cơ quan: Phân công lực lượng tự vệ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Công Thương trực bảo vệ trụ sở cơ quan (có danh sách kèm theo).

b) Trực nắm tình hình xã kết nghĩa trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018: Phân công đ/c Lê Ngọc Lâm – CV Văn phòng sở nắm tình hình xã kết nghĩa Ngọc Lây trước, trong, sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và báo cáo tình hình về Sở Công Thương (qua Tổ 04) để tổng hợp báo cáo BCĐ 04 Tỉnh ủy trước 8h00’ ngày 18/02/2018.

2. Về báo cáo trong dịp Tết:

Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở thực hiện báo cáo đầy đủ theo các nội dung sau và đúng thời gian quy định[1] gửi về phòng Kế hoạch- Tài chính- Tổng hợp (đồng thời gửi qua địa chỉ email: lehoa75@gmail.com) để tổng hợp báo cáo, gửi Văn phòng UBND tỉnh theo yêu cầu tại Công văn số 232/UBND-NC, ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh v/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, cụ thể như sau:

- Giao Chi cục QLTT: Báo cáo công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, an toàn thực phẩm...

- Giao Phòng Quản lý Thương mại: Báo cáo công tác bình ổn các nhóm mặt hàng thiết yếu, tình hình cung cầu hàng hóa trong dịp tết, giá cả thị trường, mặt hàng xăng dầu...

- Giao Phòng Quản lý Năng lượng: Báo cáo công tác đảm bảo vận hành lưới điện truyền tải, phân phối điện.

- Giao Văn phòng sở: Báo cáo công tác trực, bảo vệ cơ quan và công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, tình hình ANTT ở xã kết nghĩa Ngọc Lây.

Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở và cá nhân được phân công nhiệm vụ tại mục 1,2 văn bản này nghiêm túc triển khai thực hiện./.


[1]

- Báo cáo nhanh hàng ngày, trước 14h (từ ngày 14/02/2018 đến ngày 20/02/2018).

- Báo cáo tình hình trước Tết, trước 9h30 ngày 07/02/2018.

- Báo cáo tình hình Tết Nguyên đán, trước 11h00  ngày 17/02/2018.

- Báo cáo tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tết, trước 8h00 ngày 20/02/2018.

DANH SÁCH TRỰC TẾT MẬU TUẤT NĂM 2018

(Kèm theo văn bản số:      /SCT-VP, ngày … tháng 01 năm 2018

của Sở Công Thương)

 


TT

Ngày, tháng

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cố định

Di động

1

14/02/2018

(29 tháng chạp)

Huỳnh Thị Tuyết Nga

Phó Giám đốc sở

3.505.887

0905.072.229

Võ Thị Bích Hạnh

CVP

 

 

Phạm Thị Kim Ngân

CV

 

 

Phan Khánh Trình

CV

 

 

2

15/02/2018 (30 tháng chạp)

Bùi Văn Cư

Phó Giám đốc

3.503.985

0905.215.045

Nguyễn Hoàng

Phó chánh TTra

 

 

Mai Quốc Phương

CV

 

 

Nguyễn Hoàng Mạnh Khải

CV QLTT

 

 

3

16/02/2018 (mùng 1 tết)

Lê Như Nhất

Giám đốc

3.863.255

0905.117.722

Nguyễn T. Phương Thảo

TP. KHTCTH

 

 

Hà Ngọc Thanh

CV

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

CV

 

 

4

17/02/2018 (mùng 2 tết)

Bùi Văn Cư

Phó Giám đốc

3.503.985

0905.215.045

Đỗ Vũ Quốc Ký

TP QLTM

 

 

Trần Thị Thu Huyền

CV

 

 

Nguyễn Thị Lệ Hoa

CV

 

 

5

18/02/2018 (mùng 3 tết)

Võ Xuân Sơn

Phó Giám đốc

3.863.682

0987.796.292

Đàm Thị Hải Yến

PTP. KTATMT

 

 

Nguyễn Công Thành Tiên

PP NVTH QLTT

 

 

Phan Thanh Trúc

CV

 

 

6

19/02/2018 (mùng 4 tết)

Võ Xuân Sơn

Phó Giám đốc

3.863.682

0987.796.292

Lê Văn Quang

TP QLNL

 

 

Hà Huy Quang

CV

 

 

Đồng Kim Ngân

CV

 

 

7

 

 

20/02/2018 (mùng 5 tết)

Huỳnh Thị Tuyết Nga

Phó Giám đốc

3.505.887

0905.072.229

Nguyễn Thị Tố Loan

PP KHTCTH

 

 

Đinh Thị Bích Dân

CV

 

 

Nguyễn Thị Tú Trinh

CV

 

 

 

Riêng nhân viên bảo vệ cơ quan trực 24/24h./.

 

Đăng bởi : Administrator Account Ngày đăng : 13/02/2018 Lượt xem : 279
Quay Về

Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương