Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
TMĐT
Đăng ký TMĐT
Da cap
San TMĐT
Baner dan hoi
eOffice
Tuyên truyền
Chung tay cải cách hành chính
Baner DGN
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

Quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh (Chợ)

 Triển khai thực hiện Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

 Sở Công Thương đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh triển khai điều chỉnh Quy hoạch đầu tư phát triển chợ. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn toàn tỉnh,  để tổ chức phân cấp quản lý chợ cho UBND các huyện, thành phố Kon Tum, UBND các xã, phường, thị trấn theo đúng tinh thần Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ.

Năm 2017 Sở tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh và đã có Quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công Thương tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025.

Trong đó có nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, có tính đến năm 2025. Công tác quy hoạch, phát triển và quản lý chợ từng bước đã được cũng cố và phát triển đồng bộ, hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và các cửa hàng thương mại vùng sâu, vùng xa của tỉnh đã được hình thành .

Qua đó đã đáp ứng được nhu cầu mua bán và trao đổi hàng hóa của nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa đã hình thành nên mạng lưới cửa hàng thương mại phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân.

Mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã có những bước phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu mua, bán của nhân dân.

Nhiều chợ được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp hoàn chỉnh và đưa vào hoạt động ổn định. Đến nay toàn tỉnh có 27 chợ, trong đó có 4 chợ hạng II, 23 chợ hạng III, chợ tạm.

Đa số các chợ trên địa bàn tỉnh đều phù hợp với quy hoạch, được đầu tư xây dựng tại các vị trí thuận lợi để phát triển và phục vụ tốt nhất nhu cầu mua bán của nhân dân. Hiện có 01 chợ 100% vốn tư nhân đầu tư xây dựng(Chợ Vĩnh Thành An Phú) thuộc huyện Đăk Hà, trên địa bàn tỉnh có 02 huyện chưa có chợ (Huyện Tu Mơ Rông, huyện Ia HDrai), cả tỉnh chưa có chợ đầu mối.

Toàn tỉnh hiện có 01 Trung tâm thương mại, 02 Siêu thị tổng hợp và nhiều siêu thị chuyên ngành.

Hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh thời gian qua được tập trung phát triển và đạt được những kết quả quan trọng; góp phần nâng cao tổng mức bán lẻ hàng hóa của địa phương đã phát triển nhanh, ổn định liên tục trong trong nhiều năm. Bình quân phát triển thương mại giai đoạn 2005-2010 đạt 27%/năm; giai đoạn 2011-2015 đạt 22%/năm; giai đoạn 2016-2017 đạt trên 14%/năm, nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa địa phương năm 2017 đạt 14.932 tỷ đồng. 

Sự phát triển hạ tầng thương mại đã thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong và ngoài tỉnh. Phương thức hoạt động công nghệ quản lý và điều hành kinh doanh của các loại hình hạ tầng thương mại ngày càng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.

Tuy vậy Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, nhưng trong quá trình thực hiện cũng đã bộc lộ một số khó khăn cần khắc phục. Nhìn chung hạ tầng thương mại về quy mô vẫn còn hạn chế, kinh doanh chợ truyền thống còn lạc hậu, chợ tạm, chợ cóc tồn tại khá nhiều. Các loại hình kinh doanh hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại còn ít và đa phần không đạt tiêu chuẩn; chưa hình thành được một số loại hình buôn bán hiện đại. Cơ sở vật chất kỹ thuật một số cơ sở trong hệ thống hạ tầng thương mại chưa đáp ứng yêu cầu. Phân bố hệ thống hạ tầng thương mại còn chưa hợp lý và hài hòa, mới chỉ tập trung phát triển tại khu vực thành thị, khu vực đông dân cư, hệ thống cửa hàng thương mại vùng sâu, vùng xa hoạt động không hiệu quả...

Khánh Trình-Tổng hợp

Đăng bởi : Bùi Thủ Ngày đăng : 29/12/2017 Lượt xem : 209
Quay Về

Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC