Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
VBPL_CP
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
TMĐT
Đăng ký TMĐT
Da cap
San TMĐT
Baner dan hoi
eOffice
Tuyên truyền
Chung tay cải cách hành chính
Baner DGN
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
VĂN PHÒNG

Lấy ý kiến đối tài liệu đính chính, BS, chỉnh sửa sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum tập1(1930-1975)

 Kính đề nghị cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong cơ quan tham gia ý kiến gửi về Văn phòng Sở Tổng hợp

Tài liệu kèm theo 1drv.ms/b/s!AggIkgL0aFDWdHSjrRlc00HYMts

Đăng bởi : Bùi Thủ Ngày đăng : 20/12/2017 Lượt xem : 167
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới