Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
eOffice
Tuyên truyền
Chung tay cải cách hành chính
Baner DGN
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
TMĐT
Đăng ký TMĐT
Da cap
San TMĐT
Baner dan hoi
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
VĂN BẢN DỰ THẢO

Lấy ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Kon Tum

 Công văn tải về: tại đây

 Phục lục tải về: tại đây

Đăng bởi : Bùi Thủ Ngày đăng : 13/11/2017 Lượt xem : 144
Quay Về

Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương