Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Email Kontum
VBPL_CP
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
TMĐT
Đăng ký TMĐT
Da cap
San TMĐT
Baner dan hoi
eOffice
Tuyên truyền
Chung tay cải cách hành chính
Baner DGN
Góp ý web
Thủ tục hành chính
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
VĂN BẢN DỰ THẢO

Dự thảo Quyết định Phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển kho bãi tại các cửa khẩu, lối mở....

 Sở Công Thương xây dựng Dự thảo Quyết định Phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển kho bãi tại các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Lấy ý kiến các đơn vị có liên quan.

Dự thảo tải về: tại đây

Công văn+tờ trình: tại đây

Đăng bởi : Bùi Thủ Ngày đăng : 14/07/2017 Lượt xem : 226
Quay Về

Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC