LƯỢT TRUY CẬP
73.407
HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM KC-XTTM VÀ TVCN TỈNH KON TUM

Kế hoạch Xúc tiến thương mại địa phương năm 2019

Ngày 22 tháng 10 năm 2018, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1115/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại địa phương năm 2019. Theo đó, Quyết định đã nêu rõ mục đích và yêu cầu như sau:

1. Mục đích:

 - Quảng bá, giới thiệu thành tựu và tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Kon Tum. Thu hút các đối tác, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong nước và ngoài nước quan tâm, hợptác, đầu tư tại Kon Tum.

- Giúp các đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại: Quảng bá, giới thiệu thương hiệu, sản phẩm, doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa của địa phương.

- Thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn”, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới phân phối tại thị trường nông thôn, xây dựng niềm tin vào sản phẩm nội địa của người tiêu dùng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Phát triển thị trường, mặt hàng xuất khẩu, tăng thị phần kim ngạch tại những thị trường xuất khẩu truyền thống. Củng cố, phát triển và xây dựng hệ thống phân phối bán lẻ.

- Xây dựng thương hiệu để nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường sản phẩm, hợp tác, giao lưu thương mại trong và ngoài nước, đồng thời tạo chỗ đứng cho sản phẩm của các doanh nghiệp tỉnh Kon Tum.

2. Yêu cầu:

- Xây dựng Kế hoạch xúc tiến thương mại xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp, phù hợp với khả năng tham gia và năng lực sản xuất, kinh doanh, đáp ứng thị trường của doanh nghiệp.

- Xác định rõ cơ cấu, quy mô chương trình xúc tiến thương mại, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, đảm bảo nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền, tìm kiếm bạn hàng để ký kết hợp đồng. Huy động tối đa các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức trong tỉnh tham gia bằng các nguồn lực của tỉnh, của huyện, thành phố và của doanh nghiệp.

- Thu hút được sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của các Bộ, ngành, các tỉnh.

- Giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Các chương trình xúc tiến thương mại phải đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội cao, tiết kiệm chi phí.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch xúc tiến thương mại địa phương năm 2019 theo đúng quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu đề ra.

Võ Cảm

Đăng bởi : Bùi Thủ Ngày đăng : 17/12/2018 Lượt xem : 51
Quay Về

Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Website liên Kết