Đăng Nhập
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
3:52 CH | 04/12/2018

 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Nếu làm tốt được công tác kiểm soát thủ tục hành chính sẽ góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

2:03 CH | 16/10/2018

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

10:19 CH | 30/09/2018

 Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Công Thương từ khi xây dựng đến nay đạt được một số kết quả:

3:05 CH | 09/08/2018

LinkClick.aspxThực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND, ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

8:16 SA | 30/07/2018

 Ngày 16/07/2018  Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 358/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum.

1:40 CH | 08/05/2018

 Tải về: Tại đây

2:14 CH | 11/04/2018

 Ngày 28/02/2017, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 496/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Kon Tum năm 2018

Tải về tại đây

9:00 SA | 09/04/2018

 Kế hoạch rà soát VBPL: tải về

9:42 SA | 02/04/2018

 Tải về: tại đây

8:25 SA | 22/03/2018

 Nội dung tuyên truyền: tại đây

Bản giá cước dịch vụ: Tại đây

Quy trình thực hiện: tại đây

Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối    

Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Website liên Kết