LƯỢT TRUY CẬP
73.407
9:34 SA | 16/03/2018

Tải về tại đây

7:37 SA | 09/03/2018

 Công văn tải về: tại đây

Quyết định phê duyệt tải về: tại đây

9:07 SA | 16/01/2018

 Về việc Ban hành Quy chế dựa vào Nhân dân để phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm, chế độ khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm

9:01 SA | 16/01/2018

 Về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

9:42 SA | 08/01/2018

 Nội dung tải về: tại đây

10:15 SA | 05/04/2017

 Ngày 31/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Nội dung chi tiết Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 tải Tại đây

7:28 SA | 09/01/2017

 Tải về: Tại đây

2:32 CH | 19/09/2013

 Tải về: Tại đây

2:30 CH | 19/09/2013

Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Website liên Kết