LƯỢT TRUY CẬP
73.407
4:01 CH | 28/10/2018

 Tải về: tại đây

4:40 CH | 26/07/2018

 Tải về tại đây

4:15 CH | 26/07/2018

 Tải về: tại đây

9:49 CH | 06/05/2018

 Tải về: tại đây

7:59 SA | 26/03/2018

 Tải về: tại đây

8:13 SA | 22/03/2018

 Tải về: Tại đây

1:47 CH | 30/01/2018

 Tải về: tại đây

11:08 CH | 25/12/2017

 Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP): Chỉ số phát triển công nghiệp toàn ngành tháng 12/2017, tăng 4,9% so với tháng 11/2017; Chỉ số phát triển công nghiệp toàn ngành tháng 12/2017 tăng 20,1% so với cùng kỳ; Chỉ số phát triển công nghiệp lũy kế đến tháng 12/2017 tăng 21,93% so với lũy kế cùng kỳ. Trong đó:

9:34 SA | 24/12/2017

 Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, ngày 01/01/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán NSNN năm 2017; Quyết định số 18/QĐ-UBND, ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh KonTum về triển khai Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về KT-XH và Dự toán ngân sách năm 2017. Sở Công Thương đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành, cụ thể như sau:

8:57 SA | 24/12/2017

 Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại Tháng 11 năm 2017 đều tăng trưởng so với cùng kỳ và tháng 10 năm 2017. 

Trang 1 trong 9Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  Tiếp   Cuối    

Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Website liên Kết