Bạn đang ở :   Chuyên đề > Thông tin pháp luật
    Đăng Nhập
THÔNG TIN PHÁP LUẬT

Hưởng ứng các cuộc thi và tuyên truyền Ngày pháp luật 2018.

Thực hiện Công văn số 715-CV/ĐUK, ngày 24-8-2018 của Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Kon Tum về việc triến khai hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III - năm 2018.

Công văn số 76/LĐLĐ, ngày 14/8/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc hưởng ứng Cuộc thỉ viết “Sáng kiến, mô hình pho biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên; Công văn số 79/LĐLĐ, ngày 17/8/201

 Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung như: Hưởng ứng Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”; Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần III – năm 2018. Đặc biệt tổ chức tuyên truyền, thực hiện ngày pháp luật năm 2018 tập trung vào 2 tháng 10 và 11 năm 2018 với nhiều hình thức triển khai như: Tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày pháp luật gắn với tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm triển khai Ngày pháp luật; Lồng ghép tuyên truyền pháp luật thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm phù hợp với thực tế của đơn vị…

Văn bản tải về: tại đây

Khánh Trình -TT

Đăng bởi : Bùi Thủ Ngày đăng : 10/09/2018 Lượt xem : 94
Quay Về

Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới