Enter Title

   Đóng

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ĐỐI LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH KON TUM

I.    Hướng dẫn cho công dân, tổ chức.

 

1.   Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Công dân, tổ chức để được phép thao tác với hệ thống cần có một tài khoản. Trường hợp chưa có tài khoản , thì công dân hoặc tổ chức thực hiện đăng ký tài khoản như sau:

Bước 1: Trên giao diện màn hình trang chủ (hình 1), công dân hoặc tổ chức bấm chọn link ‘Đăng ký thành viên’:

Hình 1

Hệ thống sẽ hiển thị form đăng ký tài khoản thành viên cho công dân, tổ chức như sau:

Hình 2. 

Bước 2: Nhập các thông tin của công dân, tổ chức vào các ô tương ứng

Chú ý:

-       Các trường đánh dấu (*) là các trường bắt buộc nhập.

-       Tên đăng nhập không được phép trùng (không được nhập tài khoản đã tồn tại trong hệ thống).

-       Ngày sinh phải nhập đúng định dạng dd/mm/yyyy.

-       Email phải đúng định dạng.

-       Mật khẩu có tối thiểu là 6 ký tự có phân biệt hoa thường

Bước 3: Bấm nút "Đăng ký" để hoàn tất đăng ký tài khoản. Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ hiển thị màn hình kích hoạt tài khoản như sau:

Hình 3: Giao diện đăng ký thành công

Công dân, tổ chức có thể lựa chọn một trong hai cách để kích hoạt tài khoản: kích hoạt qua link ở mail đã đăng ký hoặc nhập mã OTP đã gửi về số điện thoại đăng ký của công dân, tổ chức.

2.   Hướng dẫn nộp hồ sơ

Bước 1: Sau khi công dân, tổ chức đăng nhập thành công, trên giao diện màn hình (như hình 3), bấm chọn tab ‘DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN’. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách dịch vụ công trực tuyến như sau:

Bước 2: Tìm đến dịch vụ công cần nộp hồ sơ ( Sở Công Thương) và bấm nút  tương ứng (Giả sử: Đăng ký kinh doanh buôn bán các sản phẩm rượu). Hệ thống sẽ hiển thị giao diện nhập thông tin hồ sơ như sau:

Bước 3: Công dân, tổ chức nhập thông tin hồ sơ vào các ô tương ứng, sau đó bấm nút  để thực hiện gửi hồ sơ đi.

Chú ý: Các trường đánh dấu (*) là các trường bắt buộc phải nhập thông tin.

Nếu gửi hồ sơ thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo trên màn hình như sau:

Đồng thời gửi email có thông tin số hồ sơ về cho công dân, tổ chức.

3.   Hướng dẫn tra cứu, xem thông tin hồ sơ

-       Cách 1:

Bước 1: Công dân, tổ chức bấm vào tên tài khoản ở góc trên bên trái màn hình hiển thị, sau đó chọn mục ‘Hồ sơ công dân’:

 

 

 

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách tất cả các hồ sơ của công dân, tổ chức đã nộp như sau:

Bước 2: Công dân tổ chức có thể bấm trực tiếp vào mã hồ sơ để xem chi tiết hồ sơ:

 

 

 

Hoặc bấm vào nút  tương ứng với hồ sơ trên trang danh sách hồ sơ công dân để xem tiến độ xử lý của hồ sơ đó:

Hoặc bấm vào nút  tương ứng với hồ sơ trên trang danh sách hồ sơ công dân để xem ý kiến trao đổi giữa công dân và bộ phận tiếp nhận:

-       Cách 2:

Bước 1: Bấm vào mục tra cứu ở menu trên:

Bước 2: Nhập vào mã hồ sơ và và bấm nút  trên giao diện hiển thị:

 

 

 

Hệ thống sẽ hiển thị tiến độ và chi tiết hồ sơ đã tra cứu như sau:

Hoặc công dân, tổ chức có thể tra cứu trực tiếp hồ sơ trên trang chủ bằng cách nhập mã hồ sơ và bấm nút  để thực hiện tra cứu cứu hồ sơ:

 

 

 

II. Hướng dẫn bổ sung hồ sơ

Bước 1: Bấm vào trang danh sách hồ sơ cán nhân như hướng dẫn ở mục trên:

 

 

 

Bước 2: Trên trang danh sách công dân, bấm vào nút  tương ứng với hồ sơ có yêu cầu bổ sung:

Hệ thống sẽ hiển thị giao diện bổ sung hồ sơ như sau:

 

 

 

Bước 3: Công dân thực hiện bổ sung hồ sơ và bấm nút  để gửi hồ sơ đã bổ sung đi.

Chú ý: Để biết được nội dung mà công dân, tổ chức cần phải bổ sung, thì công dân, tổ chức bấm xem ‘Trao đổi’ tương ứng với hồ sơ có yêu cầu bổ sung để xem thông tin yêu cầu bổ sung từ tiếp nhận (Xem hướng dẫn xem trao đổi ở mục trên).

III.                  Hướng dẫn quản trị thông tin tài khoản

Bước 1: Công dân, tổ chức bấm vào tên tài khoản ở góc trên bên phải màn hình hiển thị, sau đó chọn mục ‘Thông tin tài khoản’:

 

 

 

Hệ thống sẽ hiển thị giao diện quản trị thông tin tài khoản như sau:

Bước 2: Công dân, tổ chức có thể thay đổi một số thông tin về tài khoản (Ngày sinh, Điện thoại liên hệ, Tên đầy đủ, Địa chỉ). Sau đó bấm nút  để lưu lại thông tin đã thay đổi. Nếu thay đổi thông tin tài khoản thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo trên màn hình như sau:

Chú ý: Các thông tin về tên đăng nhập, số chứng minh nhân dân và email sẽ không được phép thay đổi.

 

 

 

ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau