Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập
Tuyên truyền
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
TMĐT
Đăng ký TMĐT
Da cap
San TMĐT
Baner dan hoi
eOffice
LƯỢT TRUY CẬP
72.203

 TIN HOẠT ĐỘNG

10:37 CH | 27/04/2017

 Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4 năm 2017, Sở Công Thương tỉnh Kon Tum phối hợp với Công ty Điện lực Kon Tum tổ chức lớp tập huấn sát hạch cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực năm 2017 cho 63 cán bộ, công nhân viên thuộc Công ty Điện lực Kon Tum, Truyền tải điện Kon Tum và cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tu Mơ Rông.

 TIN CHUYÊN NGÀNH

8:20 SA | 04/05/2017

 Ngày 19 tháng 04 năm 2017, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 321/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum giai đoạn  2017-2020. Mục tiêu chính của Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020:

 HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH KON TUM

7:58 SA | 27/03/2017

 Chi cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, thu thập thông tin, tình hình thị trường. Chủ động tổ chức kiểm tra, kiểm soát chống vận chuyển và kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, kém chất lượng, vi phạm VSATTP  

 

 HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM KC-XTTM VÀ TVCN TỈNH KON TUM

10:57 CH | 27/04/2017

 Sở Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum về việc đăng ký tham gia Hội chợ như sau:

  THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

10:18 SA | 12/04/2017

 Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri xin giới thiệu những thay đổi trong chính sách thương mại và đầu tư của An-giê-ri để doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, tham khảo.THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
ket noi DN
San GTVT
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau