Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập
TMĐT
Đăng ký TMĐT
Da cap
San TMĐT
Baner dan hoi
eOffice
Tuyên truyền
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
LƯỢT TRUY CẬP
70.634

 TIN HOẠT ĐỘNG

10:05 SA | 24/04/2017

Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại địa phương được Sở Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 35/QĐ-SCT ngày 23/3/2017. Trong 2 ngày 13-14/4/2017, Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Thương mại và Tư vấn công nghiệp Kon Tum phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kon Rẫy và UBND xã Đăk Kôi, tổ chức Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

 TIN CHUYÊN NGÀNH

4:24 CH | 17/04/2017

 Trong những năm qua thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại theo Quy chế kèm theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, đã có nhiều kết quả nhất định góp phần quảng bá, giới thiệu sản phẩm công nghiệp của Tỉnh, đến các tỉnh trong và ngoài nước. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn có những vướng mắc. Vì vậy, để thực hiện nhiệm vụ Xúc tiến thương mại phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương ngày 31 tháng 3 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành điều chỉnh Quy chế Xúc tiến thương mại kèm theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND. Một số nội dung cần quan tâm sau:

 HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH KON TUM

7:58 SA | 27/03/2017

 Chi cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, thu thập thông tin, tình hình thị trường. Chủ động tổ chức kiểm tra, kiểm soát chống vận chuyển và kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, kém chất lượng, vi phạm VSATTP  

 

 HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM KC-XTTM VÀ TVCN TỈNH KON TUM

4:26 CH | 04/04/2017

 Sở Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum về việc đăng ký tham gia Hội chợ như sau:

  THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

10:18 SA | 12/04/2017

 Thương vụ Việt Nam tại An-giê-ri xin giới thiệu những thay đổi trong chính sách thương mại và đầu tư của An-giê-ri để doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, tham khảo.THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
ket noi DN
San GTVT
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau