Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập
Đăng ký TMĐT
Da cap
San TMĐT
Baner dan hoi
eOffice
Tuyên truyền
Chung tay cải cách hành chính
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
TMĐT
LƯỢT TRUY CẬP
73.407
Banner

 TIN HOẠT ĐỘNG

8:36 SA | 20/06/2018

 Sáng ngày 16/6, tại trường Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, thành phố Kon Tum đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia “ Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Tây Nguyên” lần 2 - Năm 2018.

 TIN CHUYÊN NGÀNH

4:17 CH | 14/06/2018

 Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020. Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-SCT ngày 01/3/2018 của Sở Công Thương về Kế hoạch triển khai chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Kon Tum năm 2018.

 HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH KON TUM

4:10 CH | 20/06/2018

 Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đội QLTT số 01 đã tăng cường kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố KonTum và các huyện Sa Thầy, IAHDRAI với các nội dụng như: đảm bảo các điều kiện kinh doanh, nguồn gốc xuất xứ, nhãn, và các qui định trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

 HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM KC-XTTM VÀ TVCN TỈNH KON TUM

9:51 CH | 18/06/2018

Sở Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum về việc đăng ký tham gia Hội chợ như sau:

  THÔNG TIN PHÁP LUẬT

Bài 1: Điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP.
4:10 CH | 14/06/2018

 Ngày 12/3/2018,  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong đó quy định điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.Xang dau
ket noi DN
Hướng dẫn DVC
Dịch vụ hành chính công- Bộ Công Thương
Cam nang xang E5
VBPL_KonTum
Tạp chí CS
Nông thôn mới