Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập
Bau cu
HIV
Góp ý web
Thủ tục hành chính
Email Kontum
VBPL_CP
Bộ Y tế
Thị trường nước ngoài
TMĐT
Đăng ký TMĐT
LƯỢT TRUY CẬP
69.635

 TIN HOẠT ĐỘNG

2:03 CH | 20/10/2016

 Nhằm mục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động cơ quan về truyền thống yêu nước, lịch xử vẻ vang, ý chí độc lập tự do, khí phách quật cường của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm; khẳng định chủ trương phát động toàn quốc kháng chiến là quyết định đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần củng cố, bồi đắp nhiềm tin của nhân dân vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng.

 

 TIN CHUYÊN NGÀNH

Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn Phát triển công nghiệp.
7:28 SA | 21/10/2016

 Trong điều kiện hội nhập kinh tế hiện nay, thương hiệu được coi là một tài sản vô hình, có giá của doanh nghiệp, là một yếu tố sống còn quyết định sự thành công của doanh nghiệp. 

 HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH KON TUM

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum
10:13 SA | 14/09/2016

 Thực hiện kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp của Chi cục QLTT được giao tại  Quyết định số 119/QĐ-UBND, ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh Kon Tum, về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2016; Và căn cứ Công văn số 84/TTT-P4 ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Thanh tra tỉnh Kon Tum, về việc thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016.

 HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM KC-XTTM VÀ TVCN TỈNH KON TUM

Trung tâm KC-XTTM và Tư vấn CN tỉnh Kon Tum.
8:58 SA | 21/10/2016

 Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại địa phương được Sở Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 55/QĐ-SCT ngày 11/3/2016, Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Thương mại và Tư vấn công nghiệp Kon Tum phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kon Rẫy và Ủy ban nhân dân xã Tân Lập, tổ chức Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn tại Nhà Lồng chợ nông thôn 3 xã Tân Lập huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum  ngày 11/10/2016.THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
Nông thôn mới
Xang dau
ket noi DN
San GTVT